Lagabreytingartillögur

Sæl

Hérna koma lagabreytingartillögurnar sem fyrirhugaðar eru fyrir aðalfundinn:

Að grein 7.3 breytist í: “7.3. Fulltrúar Lýðheilsufélags læknanema, Bjargráðs og Hugrúnar skulu hafa tækifæri til að sækja ráðstefnur IFMSA og þá sem fulltrúar í Standing Committee on Public Health. Formönnum nefndanna er frjálst að bæta við sig titlinum National Officer on Public Health (NOPH).” Semsagt bæta Hugrúnu á þennan lista. Að bætist við grein 7.4: “7.4. Fulltrúar úr stjórn Félags læknanema skulu hafa tækifæri til að sækja ráðstefnur IFMSA og þá sem fulltrúar á Presidents sessions.”

Grein 4.1: Félagar teljast þeir stúdentar sem stunda nám í læknisfræði, bæði á grunn- og framhaldsstigi, við Læknadeild Háskóla Íslands og skal ritari alþjóðanefndar halda utan um félagatal ár hvert.

◾4.2. Öllum félagsmönnum er frjálst að ganga úr félaginu með skriflegri beiðni til stjórnar.

(aföðru verður af öðru grein 6.1).

6.1. Stjórn er skipuð 11 fulltrúum læknanema. Stjórnarmenn skulu kosnir með almennri kosningu úr hópi hvers námsárs félagsmanna. Tveir af fyrsta og fjórða ári, þrír af öðru og þriðja ári auk eins fulltrúa af fimmta ári.

6.2. Varðandi embættaskiptingu innan stjórnar.

6.2.1. Eftir að kosið hefur verið til nýrrar stjórnar í almennri kosningu félagsmanna skal skipa í embætti með kosningu meðal stjórnarliða. Aðeins þeir sem munu sitja í nýrri stjórn hafa atkvæðarétt. Fráfarandi stjórnarmeðlimir hafa ekki atkvæðarétt.

6.2.2. Fráfarandi formaður hefur umsjón með kosningu til embætta innan stjórnar. Í því felst að kynna embætti, óska eftir framboðum og sjá um framkvæmd atkvæðagreiðslu.

6.2.3. Sá frambjóðandi sem fær flest atkvæði hlytur embættið. Sé aðeins einn frambjóðandi er sjálfkjörið í embættið. Aðkvæðagreiðsla skal ávallt vera nafnlaus og leynileg nema í þeim tilvikum sem er sjálfkjörið í embættið.

6.2.4. Kosið skal til eftirfarandi embætta: formaður, varaformaður, gjaldkeri, ritari, innskiptastjóri (Neo-in), útskiptastjóri (NEO-out) og meðstjórnendur (5 talsins). Verksvið meðstjórnenda eru nánar tilgreind í vinnureglum alþjóðanefndar.

6.2.5. Sé einhver embætti innan stjórnar ófyllt eftir að kosningar skal nýkjörin stjórn sjá um að skipta embættum milli eftirstandandi stjórnarmeðlima undir forustu nýkjörins formans. …undir forustu fráfarandi formans. 6.3 Stjórn má tilnefna í embætti verkefnisstjóra fyrir afmörkuð verkefni.

6.4 Alþjóðanefnd setur sér vinnureglur sem lýsir nákvæmar ákveðnum þáttum í starfsemi nefndarinnar. Vinnureglum má breyta með meirihluta atkvæða stjórnar.

6.5 Vinnureglur og lög Alþjóðanefndar skulu yfirfarin af stjórn fyrir aðalfund hvers árs.

8.8. Afgreiða verður umsókn um skipti næstkomandi sumars fyrir 31. janúar – TAKA ÚT

1.1. Félagið heitir Alþjóðanefnd læknanema eða Icelandic Medical Students International Committee, skammstafað IMSIC.

1.2. IMSIC er sjálfstætt félag með eigin lög, kennitölu og fjárhag.

Nýtt 1.3 IMSIC hefur fullnaðarákvörðunarvald um málefni sem varða innri starfssemi þess.

Nýtt 1.4 IMSIC er samstarfsfélag Félags Læknanema. Einnig skal stuðla að sem nánustum tengslum og samvinnu með Ástráði, Bjargráði, Fulltrúaráði, Hugrún, Kennslu- og fræðslumálanefnd og Lýðheilsufélagi læknanema.

Nýtt 1.5 Varnarþing IMSIC er á Læknagarði, Vatnsmýrarvegi 16, 101 Reykjavík.

 

Nýtt 2.3. IMSIC er fulltrúi Íslands í Federation of International Nordic Student‘s Associations (FINO).

Nýtt 3.5 Taka þátt í árlegum norrænum læknanemaráðstefnum á vegum FINO.

 

Tillaga A:

 • 8.1 Alþjóðanefnd áskilur sér rétt til að ákveða heildarfjölda samninga ár hvert og hlutfall einhliða og tvíhliða samninga.
 • 8.2 Umsóknartímabil skiptist í þrennt:
  • 8.2.1. Tímabil eitt: Umsækjendur geta óskað eftir því að fulltrúar Alþjóðanefndar geri samning fyrir þá á ágústfundi IFMSA við eitt af þremur tilgreindum löndum á umsókninni. Ef Alþjóðanefnd telur þörf á áskilur hún sér rétt á að forgangsraða umsækjendum skv. grein 8.3.
  • 8.2.2. Tímabil tvö: 1. – 30. nóvember geta umsækjendur í forgangshópi sótt eftir lausum skiptasamningum. Til þess hóps teljast þeir sem hafa verið tengiliðir eða aðstoðað við starf Alþjóðanefndar læknanema á annan hátt. Þetta á einnig við um virka nefndarmeðlimi Alþjóðanefndar sem hafa hug á að fara í skipti. Ef Alþjóðanefnd telur þörf á áskilur hún sér rétt á að forgangsraða umsækjendum skv. grein 8.3.
  • 8.2.3. Tímabil þrjú: 1. desember – 31. janúar geta umsækjendur ekki í forgangshópi sótt um lausa samninga. Ef Alþjóðanefnd telur þörf á áskilur hún sér rétt á að forgangsraða umsækjendum skv. grein 8.3.
 • 8.3 Stjórnarmeðlimir forgangsraða umsækjendum eftir virkni í starfi nefndarinnar. Þar er farið eftir flokkum sem tilteknir eru í röð minnkandi mikilvægis í grein 8.3.1. Einungis ef að tveir eða fleiri umsækjendur eru jafnir í fyrsta flokknum er litið til þess næsta. Séu þeir einnig jafnir í þeim flokk er litið til þess næsta og svo koll af kolli.
  • 8.3.1. a) Viðkomandi er fyrrverandi eða núverandi meðlimur í stjórn alþjóðanefndar og hvernig gekk það, b) er viðkomandi búinn að vera tengiliður og hvernig gekk það, c) hefur viðkomandi hjálpað alþjóðanefnd í hennar starfi með öðrum hætti, d) hefur viðkomandi farið í skipti áður, e) starfað með Félagi Læknanema eða samstarfsfélögum þess, f) námsár í læknisfræði.
  • 8.3.2. Sæki tveir eða fleiri nemendur á sama stað í forgangsröðun um óafgreiddan samning er úrskurðað með hlutkesti hver þeirra hlýtur samninginn.
 • 8.4. Úthlutunarreglur fyrir umsóknartímabil, sbr. grein 8.2.
  • 8.4.1. Umsókn er tölvupóstur til útskiptastjóra sem inniheldur a) nafn nemanda og á hvaða ári hann/hún er, b) þrjú lönd sem nemandinn vill helst fara til sett í 1., 2. og 3. sæti eða, ef umsóknartímabil er fyrir lausa samninga, þeir samningar sem eru lausir settir í 1. 2. og 3. sæti og c) útlistun á virkni í nefndinni eða á öðrum atriðum sem gætu ákvarðarð forgangsröðun umsækjanda. Farið verður yfir umsóknir að umsóknartímabili loknu og forgangsraðar eftir 8.3 ef þörf krefur á.
 • 8.5. Niðurfelling skipta:
  • 8.5.1. Hafi umsækjendur fengið úthlutað samning er honum frjálst að segja honum upp og skal það gert með tölvupósti til útskiptastjóra. Slíkt skal gert með sem lengstum fyrirvara áður en ráðgerð skipti hefjast. Við slíkar aðstæður á umsækjandi ekki rétt á endurgreiðslu gjalda í tengslum við skiptin.
  • 8.5.2. Falli skiptin niður að óskum viðkomandi lands (hosting country) á umsækjandi rétt á endurgreiðslu gjalda í tengslum við skiptin.
  • 8.5.3.Komi upp óhjákvæmilegar aðstæður sem orsaka að fella verður niður skiptin verður málið tekur upp á stjórnarfundi alþjóðanefndar og rætt m.t.t. endurgreiðslu gjalda í tengslum við skiptin.
 • 8.6 Úthlutunarreglur fyrir niðurfellda samninga, sbr. grein 8.5.
  • 8.6.1. Við auglýsingu samninga sem losna vegna niðurfellingar skipta skal vera tilgreindur umsóknarfrestur. Þegar að honum lýkur eru umsóknir teknar fyrir og ákvörðun hver hlýtur samningin skal fylgja grein.
 • 8.7. Umsóknargjald fyrir samninga (bæði einhliða og tvíhliða) er 24.000 kr. og skulu greiðast strax eftir að samningar hafa verið samþykktir af viðkomandi landi. Skiptinemar greiða svo staðfestingargjald áður en skiptatímabil hefst sem nemur 16.000 kr. Séu tilskilin gjöld ekki greidd á réttum tíma áskilur Alþjóðanefnd sér rétt til að rifta samningnum.
 • 8.8. Afgreiða verður umsókn um skipti næstkomandi sumars fyrir 31. janúar.
 • 8.9. Vafaatvik eru metin af stjórn Alþjóðanefndar læknanema og hún úrskurðar í þeim á almennum stjórnarfundi, með kosningu innan stjórnar ef þörf krefur.

*24 klst. reglan hér tekin út.

Tillaga B:

 • 8.1 Alþjóðanefnd áskilur sér rétt til að ákveða heildarfjölda samninga ár hvert og hlutfall einhliða og tvíhliða samninga.
 • 8.2 Umsóknartímabil skiptist í þrennt:
  • 8.2.1. Tímabil eitt: Umsækjendur geta óskað eftir því að fulltrúar Alþjóðanefndar geri samning fyrir þá á ágústfundi IFMSA við eitt af þremur tilgreindum löndum á umsókninni. Ef Alþjóðanefnd telur þörf á áskilur hún sér rétt á að forgangsraða umsækjendum skv. grein 8.3.
  • 8.2.2. Tímabil tvö: 1. – 30. nóvember geta umsækjendur í forgangshópi sótt eftir lausum skiptasamningum. Til þess hóps teljast þeir sem hafa verið tengiliðir eða aðstoðað við starf Alþjóðanefndar læknanema á annan hátt. Þetta á einnig við um virka nefndarmeðlimi Alþjóðanefndar sem hafa hug á að fara í skipti.
  • 8.2.3. Tímabil þrjú: 1. desember – 19. janúar geta umsækjendur ekki í forgangshópi sótt um lausa samninga.
  • 8.2.4. Tímabil fjögur: 20. janúar-10. febrúar. Ef Alþjóðanefnd hefur til umráða laus pláss fyrir skiptinema á Íslandi gefst nemum í læknadeild kostur á að bera fram óskir um lönd og reynt verður að verða við þeim óskum eftir bestu getu, Ef Alþjóðanefnd telur þörf á áskilur hún sér rétt á að forgangsraða umsækjendum skv. grein 8.3.
 • 8.3 Stjórnarmeðlimir forgangsraða umsækjendum eftir virkni í starfi nefndarinnar. Þar er farið eftir flokkum sem tilteknir eru í röð minnkandi mikilvægis í grein 8.3.1. Einungis ef að tveir eða fleiri umsækjendur eru jafnir í fyrsta flokknum er litið til þess næsta. Séu þeir einnig jafnir í þeim flokk er litið til þess næsta og svo koll af kolli.
  • 8.3.1. a) Viðkomandi er fyrrverandi eða núverandi meðlimur í stjórn alþjóðanefndar og hvernig gekk það, b) er viðkomandi búinn að vera tengiliður og hvernig gekk það, c) hefur viðkomandi hjálpað alþjóðanefnd í hennar starfi með öðrum hætti, d) hefur viðkomandi farið í skipti áður, e) starfað með Félagi Læknanema eða samstarfsfélögum þess, f) námsár í læknisfræði.
  • 8.3.2. Sæki tveir eða fleiri nemendur á sama stað í forgangsröðun um óafgreiddan samning er úrskurðað með hlutkesti hver þeirra hlýtur samninginn.
 • 8.4. Úthlutunarreglur fyrir umsóknartímabil, sbr. grein 8.2.
  • 8.4.1. Fyrsta umsóknin er tölvupóstur til útskiptastjóra sem inniheldur a) nafn nemanda og á hvaða ári hann/hún er, b) þrjú lönd sem nemandinn vill helst fara til sett í 1., 2. og 3. sæti og c) útlistun á virkni í nefndinni eða á öðrum atriðum sem gætu ákvarðarð forgangsröðun umsækjanda. Umsóknin telst afgreidd 24 klukkustundum eftir tölvupósturinn hefur borist inn á netfang útskiptastjóra.
  • 8.4.2. Umsóknaraðilar sem sækja um innan 24 klst tímaramma teljast hafa sótt um á sama tíma.
  • 8.4.3. Afgreiddar umsóknir verða ekki ógildar sæki nemandi sem ofar er í forgangsröðun um skipti í því landi sem samningur á við.
 • 8.5. Niðurfelling skipta:
  • 8.5.1. Hafi umsækjendur fengið úthlutað samning er honum frjálst að segja honum upp og skal það gert með tölvupósti til útskiptastjóra. Slíkt skal gert með sem lengstum fyrirvara áður en ráðgerð skipti hefjast. Við slíkar aðstæður á umsækjandi ekki rétt á endurgreiðslu gjalda í tengslum við skiptin.
  • 8.5.2. Falli skiptin niður að óskum viðkomandi lands (hosting country) á umsækjandi rétt á endurgreiðslu gjalda í tengslum við skiptin.
  • 8.5.3.Komi upp óhjákvæmilegar aðstæður sem orsaka að fella verður niður skiptin verður málið tekur upp á stjórnarfundi alþjóðanefndar og rætt m.t.t. endurgreiðslu gjalda í tengslum við skiptin.
 • 8.6 Úthlutunarreglur fyrir niðurfellda samninga, sbr. grein 8.5.
  • 8.6.1. Við auglýsingu samninga sem losna vegna niðurfellingar skipta skal vera tilgreindur umsóknarfrestur. Þegar að honum lýkur eru umsóknir teknar fyrir og ákvörðun hver hlýtur samningin skal fylgja grein.
 • 8.7. Umsóknargjald fyrir samninga (bæði einhliða og tvíhliða) er 24.000 kr. og skulu greiðast strax eftir að samningar hafa verið samþykktir af viðkomandi landi. Skiptinemar greiða svo staðfestingargjald áður en skiptatímabil hefst sem nemur 16.000 kr. Séu tilskilin gjöld ekki greidd á réttum tíma áskilur Alþjóðanefnd sér rétt til að rifta samningnum.
 • 8.8. Afgreiða verður umsókn um skipti næstkomandi sumars fyrir 31. janúar.
 • 8.9. Vafaatvik eru metin af stjórn Alþjóðanefndar læknanema og hún úrskurðar í þeim á almennum stjórnarfundi, með kosningu innan stjórnar ef þörf krefur.

 

Nýtt 5.5. Stjórn jafnt sem félagsmenn geta lagt fram lagabreytingartillögur fyrir aðalfund. Flutningsmenn geta dregið tillögu til baka á hvaða tímapunkti sem er, fram til meðferð tillögu.

Nýtt 5.6 Fundarmenn geta komið með munnlegar breytingartillögur á lagabreytingartillögum. Ekki má koma með breytingartillögur á breytingartillögum.

Nýtt 5.7. Meðferð lagabreytingartillagna skal fara fram á eftirfarandi hátt: i) Óskað eftir andmælum gegn tillögu (direct negative), ef engin andmæli berast þá telst tillaga samþykkt, ef andmæli berast þá fara í lið ii). ii) Andmælanda kemur með rökstuðning, flutningsmanni gefst tækifæri til stuttra andsvara. iii) Kosið er um lagabreytingartillöguna í almennri kosningu, flutningsmaður getur óskað eftir leynilegri kosningu. Ákvörðun um það er í höndum fundarstjóra.

Gamla 5.5 verður 5.8.

Tillögur þessar verða settar skipulega upp og betur kynntar á aðalfundi.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s